Regulamin internetowego serwisu TukoTuko.pl

UWAGA: KORZYSTANIE Z SERWISU WWW.TUKOTUKO.PL JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ PONIŻSZYCH WARUNKÓW

INFORMACJE OGÓLNE

 1. WWW.TUKOTUKO.PL to serwis internetowy przeznaczony dla rodziców i dzieci (Użytkowników). Celem serwisu jest zapewnienie treści rozrywykowych i edukacyjnych, które pozwolą rodzicom i dzieciom na wspólne spędzanie czasu podczas lektury.
 2. Operatorem Serwisu (Usługodawcą) jest Studio Projektowe Dariusz Kłeczek z siedzibą w Warszawie, adres 02-539 Warszawa, Kwiatowa 22/9.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 1. Do korzystania z serwisu wymagana jest przeglądarka internetowa. W trakcie korzystania z serwisu na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pliki typu cookies, konieczne do prawidłowego korzystania z serwisu.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Użytkownik korzystając z Usługi wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:
  • Adres IP
  • Wywoływany adres internetowy (URL)
  • Adres internetowy, z którego Użytkownik korzyszta
  • Innych informacji transmitowanych protokołem HTTP
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze plików cookies. W trakcie korzystania z Usług w systemie teleinformatycznym Użytkownika nie są w sposób trwały instalowane pliki cookies lub inne składniki oprogramowania wykorzystywanego przez Usługodawcę.
 3. Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki której użytkownicy nie muszą na każdej stronie wpisywać swoich danych rejestracyjnych (jak np. loginu i hasła). Służą one do tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych użytkownika, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie przez użytkownika usunięte. Usunięcie plików cookies, jak również zmiana ustawień ich dotyczących możliwa jest poprzez modyfikację odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej wykorzystywanej przez użytkownika.
 4. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

DANE TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE

 1. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora informacji transmitowanych protokołem HTTP.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Informacje publikowane na stronach Serwisu służą celom informacyjnym i żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie nie należy rozumieć jako sugestii, iż możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub innego specjalisty w przypadku zaistnienia problemów.
 2. Użytkownik Serwisu nie może umieszczać w Serwisie lub przekazywać osobom poznanym w związku z korzystaniem z serwisu (bez ich jednoznacznej zgody) materiałów:
  • zawierające treści powszechnie przyjęte za niewskazane do odbioru dla małych dzieci;
  • zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, gorszące lub w inny naruszające zasady obowiązujące w społeczeństwie;
  • zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste innych osób lub naruszające ich inne prawa np. autorskie;
  • zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy;
  • zawierających treści naruszające prawo;
  • zawierających treści erotyczne lub pornograficzne.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników.
 4. Operator może zablokować lub usunąć treści:
  • jeżeli treść narusza regulamin;
  • jest zamieszczona dłużej niż 12 miesięcy.
 5. Operator zablokuje lub usunie treści na prośbę użytkownika, który ją umieścił.
 6. Operator będzie podejmował stosowne czynności niezwłocznie po uzyskaniu odpowiednich informacji.
 7. Operator ma prawo do umieszczania treści komercyjnych i reklamowych na stronach Serwisu.
 8. Użytkownik odpowiada za wszystkie podejmowane przez siebie czynności w związku z korzystaniem z Serwisu i jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Zabronione jest bez pisemnej zgody właściciela kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie materiałów w całości lub w części opublikowanych przez Operatora lub innego Użytkownika.
 2. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów w niej zawartych; Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.

REKLAMACJE I ZMIANA REGULAMINU

 1. Dane kontaktowe Operatora to:
  
Studio Projektowe Dariusz Kłeczek, ul. Kwiatowa 22/9, 02-539 Warszawa
 2. Wszelkie reklamacje, uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu i pytania związane z Serwisem prosimy przesyłać przez udostępniony w ramach serwisu formularz kontaktowy.
 3. W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Serwisu oraz niniejszego Regulaminu, zmiany w Regulaminie obowiązują po ich opublikowaniu na stronach serwisu.